lauantai 18. huhtikuuta 2009

Elinkaaren tutkiminen

Ensimmäiset elinkaaritutkimukset tehtiin Yhdysvalloissa 1960-luvun lopulla. Suomessa elinkaaren arvioinnit alkoivat yleistyä 1990-luvulla.

Kaari voidaan esittää kaaviona, joka sisältää erilaisia osaprosesseja. Tutkimuksessa tutkitaan järjestelmällisesti tuotteen koko elinkaaren aikana tarvittavat aineet ja energiankulutus.

Elinkaaren vaiheisiin kuuluvat raaka-aineiden hankinta ja jalostus, tuotteen valmistus ja jalostus sekä sen varastointi, kuljetukset, käyttö, kierrätys ja hävitys.

Elintarvikearviointien avulla voidaan myös verrata erilaisten pakkausmateriaalien paremmuutta. Elintarvikkeiden myynnille asetetut säädökset kuitenkin usein kieltävät irtomyynnin, vaikka se elinkaariarvioinnin mukaan saattaisi olla ympäristölle edullisin vaihtoehto.
Teksti: Ville-Matti Kylä-Sorri

7 kommenttia: