keskiviikko 15. huhtikuuta 2009

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousua.
Tämä on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana ja uhkaa tapahtua edelleen.
Maanpinnan läheisen ilman lämpötila nousi 1900-luvulla merkittävästi.
Ilmaston lämpeneminen on kiistaton tosiasia, ja tämä johtuu melkein kokonaan ihmisten
tekemisistä ja aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.
Kasvihuonekaasuja muunmuassa syntyy maan raivauksesta, maataloudesta ja fossiilisten
polttoaineiden polttamisesta. Niiden pitoisuuksien kasvaminen johtaa maanpinnan ja alailmakehän
lämpenemiseen voimistamalla kasvihuoneilmiötä.
Arvioidaan, että ilmasto lämpenee merkittävästi aikavälillä 1990-2100. Näihin näkemyksiin yhtyvät
ainakin 30 tiedeakatemiaa ja -yhteisöä.
Maanlaajuisella lämpenemisellä on monia vaikutuksia, kuten merenpinnan nousu ja sademäärien
muutokset.
Syyt
Maan ilmasto muuttuu yhtäältä luonnollisten, sisäisten prosessien myötä, toisaalta reaktiona
muutoksiin ulkoisissa pakotetekijöissä kuten auringon aktiivisuudessa auringon aktiivisuudessa,
vulkaanisissa päästöissä, maan kiertoradassa ja kasvihuonekaasuissa.Viimeaikaisen lämpenemisen
yksityiskohtaiset syyt ovat yhä tutkimuksen kohteena, mutta tieteellinen konsensus pitää ihmisen
toimintaa pääsyynä kasvihuonekaasujen kohonneisiin pitoisuuksiin ilmakehässä. Ihmisen vaikutus
on havaittavissa selvimmin viimeisten 50 vuoden ajalta. Tänä aikana ilmastoon liittyvä mittaus- ja
laskentatekniikka on kehittynyt mahdollistaen yhä tarkempia tuloksia.
Tieteellisen konsensuksen kanssa yhteensopimattomia hypoteeseja havaitun maailmanlaajuisen
lämpenemisen selittämiseksi on esitetty.

Tekijät: Oona Markula ja Roosa Mielonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti