lauantai 18. huhtikuuta 2009

Teollisuus ja ympäristö


Ympäristöasiat otetaan nykyään paremmin huomioon. Yritysten tarvitsee ottaa huomioon ympäristöasiat, jotta kilpailukyky pysyy hyvänä. EU ja valtio valvovat Suomessa teollisuuden ympäristövaikutusta. Tehtaille on asetettu tiukat rajoitukset päästöjen kanssa.

Suomen kemianteollisuus on sitoutunut kansainväliseen Resbonsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Sen tarkoituksena on tukea yritysten vastuullista toimintaa terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Ohjelmaan sitoutuneet yritykset eivät tyydy pelkästään noudattamaan lainsäädäntöä vaan toimivat lisäksi itse asettamiensa, lainsäädäntöä vaativampien periaatteiden mukaisesti. Elinkaariarvioinnit toimivat mittareina, kun pyritään selvittämään, missä määrin tuotteet kuormittavat ympäristöä. Yhä useampi yritys julkaiseekin vuosittain ympäristönsuojelua koskevia raportteja ja turvallisuustiedotteita, koska yrityksiltä odotetaan avoimuutta ympäristönsuojelussa.


Responsible Care on kemianteollisuuden omaehtoinen ympäristö-, turvallisuus- ja terveysohjelma. Ohjelman tavoitteena on yhteiskunnallisesti ja luonnontieteellisesti kestävän kehityksen mukainen toiminta. Ohjelma on saavuttanut tunnustetun aseman kansainvälisillä foorumeilla. Se on mainittu esimerkkinä tuloksellisesta omaehtoisesta työstä useissa yhteyksissä. Vuonna 2002 YK:n ympäristöohjelma mainitsi Johannesburgin kestävän kehityksen kokouksessa Responsible Care -ohjelman esimerkkinä kestävää kehitystä tukevasta toiminnasta.

Teksti: Toni Nykänen

2 kommenttia: