lauantai 18. huhtikuuta 2009

Vähennä jätettä - jätelain tavoitteet


Ensimmäinen askel jätteiden vähentämiseen on omien kulutustottumuksten tarkasteleminen.

Vuonna 1994 voimaan tulleen jätelain ensisijainen tavoite on jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen. Suomen jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista eikä aiheuta liian suuria kustannuksia.

Jätelain yleisenä tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa ympäristölle. Jätelaki koskee tuotannossa ja kulutuksessa syntyviä jätteitä mukaanlukien ongelmajätteet. Laki käsittelee myös em. jätteiden ennaltaehkäiseviä toimia.

Jätelaki ei koske räjähtäviä tai radioaktiivisia jätteitä eikä jätteiden upottamista mereen. Jätelaki sisältää säännökset jätteiden synnyn ehkäisemisestä, jätteiden hyödyntämisen edistämisestä, jätehuollon muusta järjestämisestä, roskaantumisen ja maaperän saastumisen ehkäisemisestä sekä roskaantuneen ja saastuneen alueen puhdistamisesta.

Jätelain tavoite noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä periaatteita, sisältäen mm. Euroopan unionin jäte- ja ongelmajätedirektiivin sekä asetuksen jätteiden siirtämisestä.

Teksti: Teemu Luhanko

1 kommentti: