keskiviikko 15. huhtikuuta 2009

Reilun kaupan säännöt

• Merkki varmistaa reilun ja suoran kaupan kolmannen
maailman tuottajien kanssa.
• Tuottajat saavat työstään maailmanmarkkinahintojen
vaihtelusta riippumattoman korvauksen, joka on aina
maailmanmarkkinahintoja korkeampi.
• Tuottajat sitoutuvat kansainvälisen työjärjestön ILO:n
perussopimuksia ja YK:n ihmisoikeuksien julistusta sekä
lasten oikeuksien julistusta.
• Tuottajille taataan pitkät sopimukset ja mahdollisuus
ennakkorahoitukseen.
• Tuotteet ostetaan suoraan tuottajaorganisaatiolta ilman
välikäsiä.
• Järjestelmä antaa köyhien maiden pienviljelijöille ja
perhetilallisille mahdollisuuden osallistua kaupankäyntiin
ja ansaita itse elantonsa.
• Työntekijöillä on oikeus järjestäytyä.
• Tuottajat sitoutuvat noudattamaan ympäristömääräyksiä
• Tuotteita ei ole tehty lapsityövoimalla: alle
14-vuotiaita työntekijöitä ei saa käyttää työssä.
• Tuottaja saa lisämaksun luomutuotannosta.
Tuotteesta löytyvä elefanttimerkki kertoo, että se on
tuotettu Reilun kaupan eettisten sääntöjen mukaan.

Tekijät: Alina Nieminen ja Annika Anttila

1 kommentti: